Kloakering på landet

Kloakering på landet, er der hvor man ikke kan blive tilsluttet det offentlige kloaknet. Det betyder, at man selv skal stå for kloakeringen, ikke bare som inde i byerne, at have nogle kloakker der bortleder til en hovedkloak, men at man selv løser bortskaffelsen af slam og spildevand.

I mange år har det været almindeligt med en septiktank, som kommunen nu kommer og tømmer en gang om året via en underleverandør.

Det bliver mere almindeligt at kommunen stiller krav om rensning af spildevandet. Altså det vand der bortledes fra septiktanken skal renses.

Der er 3 forskellige rense-klasser:

S = ammoniak

O = organiske stoffer

p = fosfat

Kommunen har også mulighed for at bestemme hvor stor en procentdel af de 3 stoffer, der skal renses for, idet det normalt ikke er mere end højest 90% der vil blive krævet renset.

 Vi leverer og instalerer alle typer renseanlæg samt yder årlig service på de anlæg der kræver det. 

Ring 2991 4006 eller benyt kontakt formularen, så kan vi give et gratis tilbud med fast pris og du kan få henvisning til nogen i nærheden af dig, der har den anlægstype du ønsker.

Der findes flere typer anlæg og flere producenter af de forskellige anlægstyper.

F.eks.

Minirenseanlæg har der kan renses til den renseklasse du ønsker eller kommunen forlanger.

Pileanlæg der renser til højeste renseklasse, men er pladskrævende.

Nedsivningsanlæg der renser til højeste renseklasse, er det mest brugte og som regl billigst.