TV-inspektion

TV-inspektion af kloakledninger har efterhånden eksisteret i mange år. Det vi gør er, at vi skubber et lille TV-kamera ind i kloakken fra en brønd. Det betyder at vi skal kunne komme ind i kloakken via en brønd, evt. via et toilet som vi skruer af, da kameraet ikke kan komme igennem toilettes vandlås.

Det, vi kan se på kloak-TV, er en næsten fuldstændig situation af kloakrørenes tilstand, afgreninger og brønde samt måle afstande.

Dermed kan vi nøje fastlægge, hvordan kloaksystemet er, hvor der måtte være huller i rørene, evt. "lunke"  (utilsigtede fald på rørene), hvor der altid står vand og hvor der ofte dannes propper, som spærre rørene.

TV-inspektion er vores bedste og billigst metode til at finde fejl. Se priser på prislisten under "mere"