Separat kloakring betyder at der er 2 kloakledninger til dit hus. En der afleder regnvand fra tagrender og riste i belægninger. Og en kloakledning der bortleder køkken- og toiltvand til rensningsanlæg. Separatkloakringen er lavet/laves for at undgå store mængder rent vand på rensningsanlæget.

Vandlås er en bøjning på et afløbsrør, hvor der altid står vand, for at forhindre dårlig lugt fra kloakken. Vandlås kan også være indbygget i en gulvrist og er altid indbygget i et toilet.